X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH SỐ HÓA QUẢN TRỊ RỪNG

|Đăng ký| |Đăng nhập| |Sửa đổi| |Gửi tin bài|

I. Vài lời giới thiệu

       Đây là phiên bản Demo của Chương trình số hóa quản trị rừng của Hội Chủ rửng Việt Nam được đăng tải lên mạng (từ giữa tháng 3/2022) để lấy ý kiến của các cơ sở lâm nghiệp, các chủ rừng và những người quan tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện trước khi có thể chính thức được sử dụng.
     Nhiều các dữ liệu trong Chương trình đều chỉ là Demo - không có thật - (ngoại trừ các dữ liệu về rừng của một số xã được cập nhật từ dữ liệu FORMIS 2017); Mong quý vị cảm thông và bỏ qua, nếu thông tin đó có thể gây cho ai đó sự bất tiện.
     Quản trị rừng là một hoạt động rất quan trọng của mỗi chủ rừng; việc cập nhật các dữ liệu quản trị rừng luôn là việc cần thiết cho mỗi chủ rừng trong quá trình làm rừng, trong quản lý bảo vệ rừng.
      Chương trình đặt ra mục tiêu: Giúp các cơ sở lâm nghiệp (bao gồm cả các cơ sở chế biến lâm sản, các đơn vị vận chuyển cung ứng lâm sản..) dễ dàng quản trị hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện các thủ tục pháp lý...
      Chương trình có thể hỗ trợ việc truy suất nguồn gốc gỗ và lâm sản cho người sử dụng cũng như với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
      Chương trình phát triển trên cơ sở hy vọng ở sự phát triển tính tự giác của các cơ sở lâm nghiệp, ở nhận thức ngày càng tăng lên của người làm rừng về vai trò của quản trị rừng.
      Mọi ý kiến góp ý của người đọc xin được gửi về hộp thư hoivifora2016@gmail.com của Hội Chủ rừng Việt Nam.
      Xin cảm ơn.II. Vài nét về các trang chuyên sâu của Chương trình


    Chuyển đến trang rformis (indexqtr1.php)

    Chuyển đến trang chủ rừng (indexqtr3.php)

    Chuyển đến trang khai thác vận chuyển mua bán gỗ (indexqtr5.php)

    Chuyển đến trang cơ sở chế biến gỗ (indexqtr7.php)

      * Bản đồ google maps trong trang web:
      Cách tìm địa điểm trên maps:
Từ ảnh google maps nhỏ trên trang web dưới đây, tích đúp (nhấn đúp chuột MT) vào hộp “xem bản đồ lớn hơn”. Bản đồ maps toàn màn hình sẽ hiển thị ra. Trên maps phía trên bên trái sẽ có hộp “Tìm kiếm trên google maps”; Nhập (hay paste) địa chỉ cần tìm kiếm (ví dụ một xã nào đó) hoặc dẫy số tọa độ vào ô/hộp này (copy cả dấu phẩy ở giữa); Sau đó nhấn vào “tìm kiếm” (có hình kính lúp) và google Maps sẽ hiển thị vùng cần tìm (có dấu đỏ hình giọt nước).

III. Hướng dẫn sử dụng chương trình


    (Đến trang index2 của CT QTR)