X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

Đại hội nhiệm kỳ 2 Hội Chủ rừng Việt Nam đang được chuẩn bị và sẽ diễn ra vào tháng 12/2022

(Ngày đăng : 2022-12-14 13:42:33)

Thực hiện quy định tại Điều lệ hội về đại hội nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ HCRVN đã có kế hoạch chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2 và đã rất tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ. Theo kế hoạch này, Ban Thường vụ hội đã quyết định thành lập Ban nhân sự và Ban nội dung và hậu cần để chuẩn bị cho đại hội; Các tổ chức chuẩn bị đại hội đồng thời chuẩn bị văn kiện cùng các nội dung quan trọng khác, vừa chỉ đạo các cơ sở tiến hành các hội nghị hay đại hội nhiệm kỳ. Nhiều các chi hội, tổ hội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ hay các hội nghị giữa kỳ để thảo luận các nội dung hoạt động, định hướng hoạt động cho thời gian tới và bầu đại biểu đi dự đại hội nhiệm kỳ của hội. Tháng 9/2022 vừa qua, Ban Chấp hành hội đã họp và thống nhất sẽ tiến hành đại hội trong năm nay. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành về tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Ban Thường vụ hội đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho hội được tổ chức đại hội. Hiện nay 2 Bộ đang gấp rút xem xét cho phép hội được tiến hành đại hội. Do có nhiều khó khăn về nguồn kinh phí tổ chức đại hội, đại hội nhiệm kỳ lần này thực hiện theo hình thức đại hội đại biểu và đồng thời mở rộng việc mời đại biểu tham dự đại hội với những hội viên có điều kiện tự lo kinh phí đi lại cũng như sinh hoạt trong thời gian đại hội. Nếu không có gì thay đổi, đại hội Hội Chủ rừng Việt Nam sẽ diễn ra vào những ngày cuối năm 2022 tại Hà Nội. Đến nay, Thường trực hội đã nhận được đề nghị tham gia của khá nhiều các hội viên có điều kiện cũng như các hỗ trợ của các tổ chức và các nhà hảo tâm. Hy vọng đại hội nhiệm kỳ thứ 2 của Hội Chủ rừng Việt Nam sẽ diễn ra tốt đẹp trong những ngày tới.

BBT                    


      Quay về trang chủ