X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2022

(Ngày đăng : 2022-08-23 21:06:47)

     Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Chủ rừng Việt Nam đã ban hành thông báo kết quả hội nghị BCH HCRVN tháng 7 năm 2022 vừa qua với một số nội dung chính như sau:
     Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ban Chấp hành Hội Chủ rừng Việt Nam đã họp thường kỳ. Hội nghị diễn ra với hình thức kết hợp giữa trực tiếp tại trụ sở hội và trực tuyến.
     Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chính như sau:
     - BCH về cơ bản nhất trí về những đánh giá, nhận định về hoạt động của tổ chức hội trong thời gian qua, định hướng hoạt động trong thời gian tới, nhất là những định hướng chính trong việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2 do Ban thường vụ hội báo cáo tại hội nghị.
     - Kiện toàn một bước ban lãnh đạo hội như sau:
     + Đồng ý cho 03 thành viên thôi tham gia BCH và các chức danh trong Hội: Ông Hoàng Văn Hiện (mất tháng 12/2021), Ông Lê Khắc Côi và Ông Nguyễn Văn Sử (đau ốm, già yếu).
     + Bổ sung 02 thành viên Ban Chấp hành: Ông Nguyễn Thanh Thuỷ và ông Nguyễn Mạnh Tường.
     Tổng số thành viên BCH sau khi kiện toàn là 28 người.
     + Bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban thường vụ hội: Ông Vũ Xuân Thôn;
     + Bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch hội: Ông Vũ Xuân Thôn và bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
     - Về tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2 của hội:
     1) Về thời gian: Đại hội nhiệm kỳ 2 tổ chức vào tháng 11/2022, thời gian cụ thể giao cho Ban Thường vụ Hội xin ý kiến Bộ Nội vụ và thông báo cụ thể tới các thành viên BCH.
     2) Về cách thức tổ chức đại hội: Là đại hội đại biểu; Tổ chức đại hội kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; Đề nghị các đại biểu, nhất là thành viên là tổ chức có điều kiện tự lo kinh phí đi dự đại hội trực tiếp.
     3) Số đại biểu triệu tập khoảng từ 50 – 100 đại biểu;
     4) Số lượng BCH khóa 2 dự kiến như khóa 1 (khoảng 27); Đề nghị Ban Thường vụ cân nhắc, dự kiến đề xuất nhân sự trình Ban Chấp hành vào cuộc họp tháng 9/2022.
     5) Đề nghị các Thành viên BCH khóa 1 tiếp tục tham gia BCH khóa 2, nghiên cứu đề xuất thêm các hoạt động, củng cố tăng cường mối đoàn kết hội viên/thành viên; Các thành viên BCH nếu vì lý do nào đó, không có điều kiện tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa tới có trách nhiệm giới thiệu người thay thế.

VP HCR                    


      Quay về trang chủ