X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

Thử bộ công cụ đo đếm tính trữ lượng cây đứng tại trang Website HCRVN

(Ngày đăng : 2022-08-02 12:36:21)

     Nhằm hỗ trợ các chủ rừng hay những người có quan tâm việc đo đếm tính trữ lượng gỗ cây đứng, nhất là trong trường hợp mua bán cây đứng, trong Chương trình quản trị rừng trên trang Web của Hội Chủ rừng Việt Nam đã mở ra Bộ công cụ thử nghiệm việc khai báo, ghi chép việc đo đếm, tính toán trữ lượng gỗ cây đứng rừng trồng.
     Chương trình đo đếm tính trữ lượng gỗ cây đứng rừng trồng được thiết lập dựa trên việc đo đếm cây đứng thực tế trong các ô mẫu đo đếm với diện tích 100 m2 (Hoặc là hình vuông 10m x 10m, hoặc là hình tròn có bán kính 5,6 m). Tùy thuộc vào tính ước lệ hay đo đếm chính sác, việc đo đếm cây đứng tại một ô mẫu có thể là đo kích thước cây bình quân (đường kính cm tại độ cao 1,3 m và chiều cao m cây vút ngọn) với toàn bộ số lượng cây đứng trong ô mẫu hoặc đo đường kính của số cây có đường kính và chiều cao bình quân gần như nhau hoặc đo đếm tất cả các cây đứng trong ô mẫu; Việc đo đếm cây đứng cũng có thể được thực hiện trên nhiều ô mẫu trong lô rừng..
     Chương trình được thiết lập riêng cho các chủ rừng đã sử dụng “Chương trình quản trị rừng” (đã có mã số chủ rừng), đã có cơ sở dữ liệu về rừng riêng của mình; Chương trình đo đếm tính toán trữ lượng rừng cũng được thiết lập cho các đối tượng khác (như những người thường mua cây đứng với chủ rừng, các chủ rừng chưa sử dụng Chương trình quản trị rừng và chưa có dữ liệu về rừng trong Chương trình..). Chương trình cho phép người dùng dễ dàng khai báo việc đo đếm mới cũng như tìm kiếm lại các dữ liệu cũ của mình.
     Chương trình đo đếm tính toán trữ lượng rừng mới được thiết lập và rất mong có sự góp ý của bạn đọc và những người sử dụng CT gần xa để CT có thể hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của các chủ rừng và những người có quan tâm.
     Những người quan tâm có thể đến với Chương trình đo đếm tính toán trữ lượng rừng ngay tại đây. Tuy nhiên trước khi sử dụng CT bạn cần phải đăng ký vào trang Web HCRVN (chỉ đăng ký một lần) và đăng nhập vào trang web này.

BBT                    


      Quay về trang chủ