X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Chi hội chủ rừng Mỹ Đức, TP Hà Nội

(Ngày đăng : 2022-07-29 10:27:25)

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2022, Chi hội Chủ rừng Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đã tiến hành hội nghị giữa kỳ. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam và các cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của Hội. Sau khi thông qua báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 2020 – 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 – 2027, hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành chi hội khoá mới gồm 9 người; ông Vương Ngọc Kiện đã được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị đã thông qua biên bản cuộc họp, đồng thời tiến hành lấy biểu quyết về một số chỉ tiêu trọng tâm cho giai đoạn 2022 – 2027.

VP HCR                    


      Quay về trang chủ