X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

GỬI CÁC LOẠI TIN BÀI VỀ TRANG WEBSITE VIFORA

(Tại trang này, bạn đọc có thể lựa chọn các mục để gửi tin bài đến trang Webssite Vifora, như: Gửi tin bài kèm gửi ảnh hay tin bài không kèm ảnh về mục "Tin tức sự kiện", Gửi ảnh và tin về mục "Ảnh hoạt động của tổ chức hội cơ sở", Gửi bài viết về mục "Trao đổi", Gửi các "ý kiến trao đổi" về một chuyên mục trao đổi nào đó.. Tuy nhiên để gửi được tin bài, bạn phải đảm bảo là đã đăng ký và đăng nhập vào trang web.)


      * Gửi tin bài ngắn có kèm ảnh của độc giả về mục "TIN TỨC SỰ KIỆN"

      * Gửi tin bài ngắn không kèm ảnh của độc giả về mục "TIN TỨC SỰ KIỆN"

      * Gửi ảnh và tin ngắn của độc giả về mục "ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ HỘI"

      * Gửi ý kiến trao đổi của độc giả về một chuyên mục "TRAO ĐỔI" cụ thể

      * Các bài viết trao đổi bằng file word về một vấn đề nào đó bạn đọc có thể gửi về Ban biên tập theo địa chỉ hộp thư: hoivifora2016@gmail.com

      * Biên tập tin bài mới của Biên tập viên trang web

      * Khai báo và biên tập bài viết trao đổi mới của Biên tập viên trang web

      * Gửi tin bài có liên quan trên mạng về mục "Các tin bài từ mạng có liên quan"

     

* Quay lại trang chủ