VÀI LỜI GIỚI THIỆU VỀ TRANG WEB VIFORA

      Trang website Hội Chủ rừng Việt Nam do Hội Chủ rừng Việt Nam lập ra và hoạt động theo tôn chỉ mục đích được ghi trong Điều lệ Hội;
      Trang website HCRVN là trang thông tin điện tử và là diễn đàn nội bộ của Hội, của các thành viên HCRVN và của các chủ rừng trên lãnh thổ Việt Nam.
      Các hội viên HCRVN có trách nhiệm và nghĩa vụ vào trang website của Hội và gửi tin bài về trang website, nếu có điều kiện.
      Hội Chủ rừng Việt Nam khuyến khích và hoan nghênh các cộng tác viên, các đối tác của Hội gửi tin bài về trang website của Hội.
      Trang website HCRVN đồng thời khuyến khích mọi độc giả có những nhận xét hay góp ý bằng nhiều hình thức thích hợp với trang website nói chung, cũng như với từng tin bài được đăng trên trang website này.
      Tác giả của các tin bài chịu trách nhiệm về các thông tin và quan điểm về một vấn đề nào đó có trong tin bài; Ban biên tập trang website HCRVN không chịu trách nhiệm về các thông tin cũng như các quan điểm trên các tin bài được đăng trên trang website này.
      Những thông tin mà tác giả không trực tiếp chứng kiến thì cần có trích dẫn nguồn thông tin (chính thức và đáng tin cậy) trong tin bài của mình.

Ban biên tập                    Quay về trang chủ