X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ VPA/FLEGT

      Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) đã được Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) ký kết vào ngày 19/10/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2019.
      Vừa qua Tổng cục lâm nghiệp đã biên soạn và in ấn quyển "Tài liệu hỏi đáp về VPA/FLEGT".
      Hội Chủ rừng Việt Nam xin được trân trọng gửi tới bạn độc để tham khảo.

Ban biên tập                    

Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.