Trang diễn đàn của VIFORA
X
X

VÀI LỜI GIỚI THIỆU VỀ TRANG DIỄN ĐÀN CỦA HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

      Trang diễn đàn trên website Hội Chủ rừng Việt Nam xin được đưa ra các bài viết có tính trao đổi của các cộng tác viên và độc giả theo từng chủ đề có liên quan đến các chủ rừng mà độc giả quan tâm.
      Các bài viết và trao đổi là các quan điểm cá nhân của tác giả. Ban biên tập trang website HCRVN không chịu trách nhiệm về các thông tin cũng như các quan điểm trên của tác giả.
      Các tác giả có bài viết trao đổi hay bình luận được đăng ký rõ ràng họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ với Ban biên tập website. Tên tác giả nên được ghi đích danh kèm theo bài viết. Những thông tin trong bài viết mà tác giả không trực tiếp chứng kiến thì cần có trích dẫn nguồn thông tin (chính thức và đáng tin cậy)
      Trang diễn đàn của HCRVN sẽ cố gắng thông tin thêm các dữ liệu, nhất là các quy định hiện hành có liên quan đến chủ đề trao đổi để độc giả tham khảo.
      Ban biên tập cũng sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật quá trình trao đổi cũng như các ý kiến chủ yếu và quan trọng mà độc giả đã đề cập trong diễn đàn với từng chủ đề.
      Trang website Hội Chủ rừng Việt Nam hy vọng sự tham gia nhiệt tình của độc giả và các cộng tác viên của hội.

Ban biên tập                    

Phần PHP Bài viết và ảnh tintuc.php
Phần PHP bài viêt traodoi.php

TRAO ĐỔI


SUY NGẪM TỪ CUỘC GẶP NHỮNG NGƯỜI NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẶC DỤNG HÀ NỘI

(2020-04-15 00:00:00)

      Trong những ngày đầu năm 2020 vừa qua, chúng tôi từ Hội Chủ rừng Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với một số người nhận khoán rừng tại huyện Mỹ Đức và huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Cùng gặp gỡ và làm việc còn có một số lãnh đạo của Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội. Những câu chuyện từ các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại Hà Nội rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm về quản lý và quản trị rừng không chỉ riêng đối với rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội mà âu là câu chuyện chung của nhiều các ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng ở cả nước.
      Thực hiện khoán bảo vệ rừng mới theo Nghị định 168/CP (năm 2016) tại Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội, một số hộ nhận khoán rừng trước đây tại Khu rừng đặc dụng Mỹ Đức và trên diện tích rừng phòng hộ Sóc Sơn đang có một số băn khoăn về cách xử lý của Ban QLR đối với diện tích sản xuất nông lâm nghiệp trong khu rừng đặc dụng Mỹ Đức hay đối với diện tích đất nhận khoán từ Lâm trường Sóc Sơn trước đây. ...

Đức Nhị                    


NHÌN LẠI NHỮNG VẤN ĐỀ Ở LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRƯỚC ĐÂY VÀ NGÀY NAY LÀ CÔNG TY LÂM NGHIỆP

(2020-04-15 00:00:00)

      Các lâm trường quốc doanh được hình thành theo yêu cầu khách quan của sản xuất và quản lý rừng từ những năm 60 của thế kỷ 20 đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng ngành lâm nghiệp cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
      Trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung với cơ chế bao cấp quá lâu, nhiều các lâm trường đã bộc lộ những yếu kém và gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường. Sau đổi mới từ cuối những năm 1980 và những năm 1990, các lâm trường và công ty lâm nghiệp (CTLN) đã có bước chuyển sang cơ chế giao khoán đất rừng cho cán bộ công nhân viên lâm trường (say này là CTLN) và đã có được những thành tựu nhất định. Tuy vậy, các CTLN cũng còn gặp nhiều khó khăn tr ...

Đức Nhị                    


file PHP Bài viết tinmang1.php
Gửi đăng tin ảnh tinanh.php