X

VÀI LỜI VỀ TỔ CHỨC HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM - VIFORA

      Hội Chủ rừng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động trực tiếp liên quan đến chủ rừng, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quản trị rừng, trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phần PHP Bài viết và ảnh tintuc.php

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN


Đại hội nhiệm kỳ 2 Hội Chủ rừng Việt Nam đang được chuẩn bị và sẽ diễn ra vào tháng 12/2022

Thực hiện quy định tại Điều lệ hội về đại hội nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ HCRVN đã có kế hoạch chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2 và đã rất tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ. Theo kế hoạch này, Ban Thường vụ hội đã quyết định thành lập Ban nhân sự và Ban nội dung và hậu cần để chuẩn bị cho đại hội; Các tổ chức chuẩn bị đại hội đồng thời chuẩn bị văn kiện cùng các nội dung quan trọng khác, vừa chỉ đạo các cơ sở tiến hành các hội nghị hay đại hội nhiệm kỳ. Nhiều các chi hội, tổ hội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ hay các hội nghị giữa kỳ để thảo luận các nội dung hoạt động, định hướng hoạt động cho thời gian tới và bầu đại biểu đi dự đại hội nhiệm kỳ của hội. Tháng 9/2022 vừa qua, Ban Chấp hành hội đã họp và thống nhất sẽ tiến hành đại hội trong năm nay. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành về tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Ban Thường vụ hội đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho hội được tổ chức đại hội. Hiện nay 2 Bộ đang gấp rút xem xét cho phép hội được tiến hành đại hội. Do có nhiều khó khăn về ...

BBT                    


THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2022

     Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ Hội Chủ rừng Việt Nam đã ban hành thông báo kết quả hội nghị BCH HCRVN tháng 7 năm 2022 vừa qua với một số nội dung chính như sau:
     Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Ban Chấp hành Hội Chủ rừng Việt Nam đã họp thường kỳ. Hội nghị diễn ra với hình thức kết hợp giữa trực tiếp tại trụ sở hội và trực tuyến.
&n ...

VP HCR                    


Hội nghị giữa nhiệm kỳ Chi hội chủ rừng Mỹ Đức, TP Hà Nội

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2022, Chi hội Chủ rừng Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đã tiến hành hội nghị giữa kỳ. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam và các cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của Hội. Sau khi thông qua báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 2020 – 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 – 2027, hội nghị đã bầu ra ...

VP HCR                    * Hội Chủ rừng Việt Nam tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp

'
      Vừa qua, Thường trực Hội Chủ rừng Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp theo đề nghị tại văn bản số 2664/BNN-TCLN ngày 10/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
      Dự thảo Nghị định của Chính phủ lần này xây dựng trên cơ sở k ...

BBT                    


* Hội thảo khởi động hoạt động “Nghiên cứu nhu cầu gỗ rừng trồng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA ở Việt Nam”

      Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khởi động hoạt động “Nghiên cứu nhu cầu gỗ rừng trồng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA ở Việt Nam” do Hội chủ rừng Việt Nam (VIFORA) và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) cùng phối hợp tổ chức.
      Tham dự hội thảo có ...

VPHCR                    


* Họp Ban thường vụ HCRVN mở rộng đầu tháng 4/2021

      Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Hội Chủ rừng Việt Nam đã diễn ra cuộc họp tổng kết quý I và bàn về các hoạt động quý II của tổ chức Hội.
      Tại cuộc họp, Tổng thư ký Hội Chủ rừng Việt Nam đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội quý I/2021 và kế hoạch quý II dựa trên kế hoạch năm đã được phê duyệt. Các thành viên tham gia cơ b ...

VPHCR                    


* Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội Chủ rừng Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên

      Kế thừa các kết quả đạt được từ các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2017-2020, ngày 25/3/2021, Hội Chủ rừng Việt Nam (VIFORA) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ để thúc đẩy và nâng cao việc hợp tác trong giai đoạn tiếp theo tại Văn phòng Hội.
      Chương trình hợp tác nhằm nâng cao hi ...

VPHCR                    


* Thường trực Hội họp triển khai các hoạt động đầu năm Tân Sửu

      Trong những ngày đầu năm Tân Sửu, ngày 01/3/2021 vừa qua, tại trụ sở Hội Chủ rừng Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Thường trực hội mở rộng để triển khai các hoạt động của hội.
      Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Bá Ngãi, Tổng Thư ký hội đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội năm 2020, những định hướng lớn của kế hoạch năm 2021 và một số c ...

BBT                    


Một số thay đổi về nhân sự trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và Ban Kiểm tra Hội trong tháng 10 năm 2020

      Tại văn bản số 50/TB-HCRVN ngày 19/10/2020, Ban Thường vụ Hội Chủ rừng Việt Nam đã có thông báo một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự của Hội, theo đó Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Chủ tịch hội đồng thời kiêm chức Tổng thư ký và Chánh văn phòng hội thay ông Lê Khắc Côi (xin rút khỏi trách nhiệm ủy viên Ban thường vụ và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội) và B ...

BBT                    


* Thành lập Chi hội các đơn vị quản lý rừng phía Bắc.

      Ngày 25/8/2020 vừa qua, Ban Thường vụ Hội Chủ rừng Việt Nam đã có quyết định kết nạp hội viên và thành lập Chi hội các đơn vị quản lý rừng phía Bắc thuộc Hội Chủ rừng Việt Nam. Các hội viên đầu tiên tham gia thành lập chi hội là: Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội, Ban Quản lý rừng Đặc dụng - Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sô ...

BBT                    


Phần PHP bài viêt traodoi.php

TRAO ĐỔI


VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

(2020-04-15 12:14:48)

      Trong khuôn khổ Dự án VIFORA (Hội Chủ rừng Việt Nam) của tổ chức Trung tâm vì con người và rừng - Recoftc, trong những ngày cuối tháng sáu 2017 vừa qua, tại TP Bắc Giang, Recoftc đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của các chi hội HCRVN thuộc ba tỉnh (Quảng Ninh, Phú Thọ và Sơn La) về phát triển rừng bền vững. Trong ngày khai mạc đợt tập huấn này, ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch HCRVN, đã có một số trao đổi về các hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội Chủ rừng Việt Nam. Ban biên tập trang website HCRVN trân trọng chuyển tới độc giả lược ghi bài trao đổi này của ông Hứa Đức Nhị để hội viên và độc giả cùng tham khảo. ...

BBT                    


Thông tin về tổ chức và hoạt động của Hội Chủ rừng Việt Nam

     * Một số hình ảnh tại đại hội đại biểu nhiệm kỳ II của Hội Chủ rừng Việt Nam ngày 27/12/2022

     * Một số hình ảnh tại đại hội thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam 8-9/11/2016

     * Điều lệ Hội Chủ rừng Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 1759/QĐ-BNV ngày 17/05/2017

     * Trao đổi về việc xây dựng và hình thành các tổ chức hôi chủ rừng ở cơ sở; Bài viết của Hứa Đức Nhị, tháng 11/2013

Thông tin và hình ảnh về hội viên Hội Chủ rừng Việt Nam

     * Một số thông tin cập nhật cơ bản về hội viên và tổ chức cơ sở của hôi

     * Quy chế kết nạp và chấm dứt tư cách hội viên Hôi Chủ rừng Việt Nam đã được Ban thường vụ HCRVN ban hành tại văn bản số 08/QC-HCR ngày 18/04/2018

     * Trao đổi của ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt nam về các hoạt động của tổ chức cơ sở thuộc Hội

Thông tin và hình ảnh về các tổ chức cơ sở của Hội Chủ rừng Việt Nam

     * Một số thông tin cập nhật cơ bản về hội viên và tổ chức cơ sở của hôi

     * Trao đổi về xây dựng và hình thành tổ chức hôi chủ rừng ở cơ sở; Bài viết của Hứa Đức Nhị, tháng 11/2013

     * Trao đổi của ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt nam về các hoạt động của tổ chức cơ sở thuộc Hội

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II của Hội Chủ rừng Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 2022

     * Một số hình ảnh tại đại hội đại biểu nhiệm kỳ II của Hội Chủ rừng Việt Nam ngày 27/12/2022

     * Một số hình ảnh tại đại hội thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam 8-9/11/2016

     * "Hội Chủ rừng Việt Nam luôn luôn và mãi trân trọng những đóng góp của các tổ chức và các cá nhân đã giúp hội hình thành, tổ chức được đại hội thành lập và có các hoạt động thiết thực sau này." - Bài viết của ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam, về các nguồn tài trợ cho việc hình thành tổ chức và đại hội thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam

Điều lệ và các quy chế hoạt động của Hội Chủ rừng Việt Nam

     * Điều lệ Hội Chủ rừng Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 1759/QĐ-BNV ngày 17/05/2017

     * Trao đổi về việc xây dựng và hình thành các tổ chức hôi chủ rừng ở cơ sở; Bài viết của Hứa Đức Nhị, tháng 11/2013

Trao đổi về tổ chức và hoạt động của HCRVN và các tổ chức cơ sở hội

     * Trao đổi của ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt nam về các hoạt động của tổ chức cơ sở thuộc Hội

     * Điều lệ Hội Chủ rừng Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 1759/QĐ-BNV ngày 17/05/2017

     * Trao đổi về việc xây dựng và hình thành các tổ chức hôi chủ rừng ở cơ sở; Bài viết của Hứa Đức Nhị, tháng 11/2013


file PHP Bài viết tinmang1.php
Gửi đăng tin ảnh tinanh.php

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI VIÊN VÀ CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ THUỘC HCRVN


      Thường trực HCRVN làm việc với Ban chấp hành chi hội bản Phạ, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tháng 1.2018. (Ảnh NĐT) ...

                    


      Vườn cây rau Sắng dưới chân rừng đặc dụng núi đá Hương Sơn của hội viên hội chủ rừng Mỹ Đức. (Ảnh NTH) ...

                    


      Một buổi sinh hoạt của chi hội bản Mảy, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tháng 1.2018. (Ảnh NĐT) ...

                    


Một số thông tin tư liệu về HCRVN thường gặp

     * Số các quyết định liên quan chung đến hội;

     * Thông tin về hội viên và tổ chức chi hội cơ sở;

     * Tài khoản Ngân hàng và Mã số thuế của hội;

     * Số điện thoại của các ông bà Thường trực và Văn phòng hội;